Rekrutieren Sie Berufseinsteiger aus dem westlichen Balkan

Rekrutieren Sie Berufseinsteiger aus dem westlichen Balkan

Rekrutieren Sie Berufseinsteiger aus dem westlichen Balkan

Worki Rekrutieren Deutschland
Worki Rekrutieren Deutschland
Worki Rekrutieren Deutschland

Der einfachste, schnellste und zuverlässigste Weg, um aus den westlichen Balkanländern zu rekrutieren.

Der einfachste, schnellste und zuverlässigste Weg, um aus den westlichen Balkanländern zu rekrutieren.

Der einfachste, schnellste und zuverlässigste Weg, um aus den westlichen Balkanländern zu rekrutieren.

Preisgestaltung

Seasonal employment in Germany

€600

Verifikimi i kritereve
Plotësimi i aplikacionit DS-260
Informim për caktimin e terminit në Ambasadën Amerikane
Asistencë rreth caktimit të terminit në spital
Përgatitja e dokumenteve për termin
Asistencë për pagesën e Tarifës së Imigrantit të USCIS

Preisgestaltung

Bewerben Sie sich auf einen Job

Bewerben Sie sich auf einen Job

Bewerben Sie sich auf einen Job

Worki Anwenden
Worki Anwenden
Worki Anwenden

Finden Sie einen Job, der zu Ihnen passt und Bewerben Sie sich in 30 Sekunden.

Finden Sie einen Job, der zu Ihnen passt und Bewerben Sie sich in 30 Sekunden.

Finden Sie einen Job, der zu Ihnen passt und Bewerben Sie sich in 30 Sekunden.

Ab dem 1. Juni 2024 erhalten 50.000 Bewerber pro Jahr aus den westlichen Balkanländern deutsche Arbeitsvisa

Ab dem 1. Juni 2024 erhalten 50.000 Bewerber pro Jahr aus den westlichen Balkanländern deutsche Arbeitsvisa

Wir sammeln 4 Dokumente von Studierenden

Wir sammeln 4 Dokumente von Studierenden

Wir sammeln 4 Dokumente von Studierenden

Reisepass


Reisepass


Reisepass

Regierungsausgestelltes Reisedokument.

Reisepass


Reisepass


Reisepass

Regierungsausgestelltes Reisedokument.

Reisepass


Reisepass


Reisepass

Regierungsausgestelltes Reisedokument.

Reisepass


Reisepass


Reisepass

Regierungsausgestelltes Reisedokument.

Wir sammeln 4 Dokumente von Studierenden

Wir sammeln 4 Dokumente von Studierenden

Wir sammeln 4 Dokumente von Studierenden

Genehmigte Arbeitserlaubnis


Genehmigte Arbeitserlaubnis


Genehmigter Arbeitserlaubnis

Die ZAV hat eine Arbeitserlaubnis für 90 Tage ausgestellt.

Ab dem 1. Juni 2024 erhalten 50.000 Bewerber pro Jahr aus den westlichen Balkanländern deutsche Arbeitsvisa

Wir haben 400+ Kandidaten bereit für die Arbeit

Wir haben 400+ Kandidaten bereit für die Arbeit

Wir haben 400+ Kandidaten bereit für die Arbeit

Wir sammeln 4 Dokumente von Studierenden

Wir sammeln 4 Dokumente von Studierenden

Wir sammeln 4 Dokumente von Studierenden

Reisepass


Reisepass


Reisepass

Regierungsausgestelltes Reisedokument.

Preisgestaltung

Preisgestaltung

Preisgestaltung

Seasonal employment in Germany

€600

Verifikimi i kritereve
Plotësimi i aplikacionit DS-260
Informim për caktimin e terminit në Ambasadën Amerikane
Asistencë rreth caktimit të terminit në spital
Përgatitja e dokumenteve për termin
Asistencë për pagesën e Tarifës së Imigrantit të USCIS

Heute anfangen